Onderzoek

Toegelicht

Door de herbruikbaarheid en restwaarde van verschillende projecten in kaart te brengen en hierover te publiceren, wordt het bekend hoe we anders moeten bouwen voor een circulaire toekomst.

Vaste partners:

bedrijven

Bijna niks wordt hergebruikt

denkwolkje-onderzoek

Wat moeten we anders doen in onze ontwerpen om 100% hergebruik te halen?

1

Onderzoek verschillende projecten

Een re-use check is een service waarbij Sloopcheck de herbruikbaarheid en restwaarde van verschillende producten in een ontwerp in kaart brengt. Voor het onderzoek wordt bij ieder product gekeken waarom het wel of niet herbruikbaar is en wat voor oplossingen hiervoor bedacht kunnen worden. Daarna wordt de correlatie met producteigenschappen onderzocht.

2

Schrijf een blog over de bevindingen

Per project worden de belangrijkste lessen over de herbruikbaarheid van producten gedeeld in een blog. Daarnaast wordt geschreven over andere inzichten die tijdens het onderzoek worden opgedaan. Iedere 2 maanden wordt er een post geplaatst op de website van Cirkelstad. Onderaan deze pagina kun je je aanmelden om de blog per email te ontvangen.

3

Publiceer een eindverslag

Het onderzoek zal naar verwachting medio 2022 afgerond zijn. Sowieso ontvangt iedereen die de blog gevolgd heeft een eindverslag maar natuurlijk wordt er gezocht naar manieren om de geleerde lessen veel breder te verspreiden. In het eindverslag worden de belangrijkste obstakels voor hergebruik uiteengezet en wordt een handleiding voor herbruikbaar ontwerpen geplaatst.