Lopende / gerealiseerde projecten:

Onderzoek naar sloophout - Provincie Zuid-Holland

Sloopcheck heeft onder anderen in kaart gebracht hoeveel er van verschillende houten producten vrijkomt uit sloopprojecten.​

Inkooptool op basis van herbruikbaarheid - Pianoo

Samen met Zooow!, Copper8 en EcoIntelligence heeft Sloopcheck gewerkt aan een leidraad voor circulair inkopen.​