Sloop Inventarisatie

Sloop Inventarisatie

Meer restwaarde uit sloop? Inventariseer op tijd uw project!​

Door de juiste informatie over een slooppand in kaart te brengen, te zoeken naar afnemers en te helpen bij het vinden van het juiste demontagebedrijf verhogen we de restwaarde uit sloop… mits u op tijd begint​.
materiaalpaspoort,graphs,rapport,report
Materiaal paspoort. Volledig toegespitst op de verkoop van de bouwproducten! Op basis van onze ervaring weten we per product welke specifieke informatie in kaart gebracht moet worden om afnemers te vinden en hergebruik mogelijk te maken.​
kopers,zoeken,finding,together,samenwerking
(Kopers zoeken). We stellen vast welke bouwproducten uit uw pand (economisch) haalbaar zijn om te hergebruiken. Als u het pand op tijd laat inventariseren, kunnen we opzoek naar projecten in de buurt waar de producten kunnen worden hergebruikt.
circulair,sloopaanbesteding,akkoord,accord,yes,build,bouw
(Circulaire sloopaanbesteding). Als circulariteit een belangrijk uitgangspunt is voor uw project helpen we bij de aanbesteding om een sloper te vinden die de maximale restwaarde uit uw project kan halen.

Op tijd inventariseren

= restwaarde maximaliseren

inventarisatie,loop,agenda,bouwproject,sloopproject,start,eind,sloopcheck,sloop,bouw,circulair