Slooples #1: Janssen de Jong bouw

Als we met de bouwsector 50% circulair willen zijn voor 2030 moet er een hoop veranderen. Er wordt veel gerecycled maar slechts 1% van de producten uit sloop wordt echt hergebruikt. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat onze gebouwen simpelweg niet zijn ontworpen om te hergebruiken.

Hergebruik, bouwproducten, Nederland

Deze eerste post gaat over een stel bevindingen uit een project met Janssen de Jong bouw. De herbruikbaarheid van een van hun woonconcepten is in kaart gebracht en er is gezamenlijk nagedacht over slimme innovaties.

Voor het project met Janssen de Jong bouw is Sloopcheck bij het sloopbedrijf Beijer & Zn. langsgegaan om te bespreken welke delen van het modulaire woonconcept, Modufair, in de toekomst waarschijnlijk herbruikbaar zijn voor slopers en om welke redenen wel of niet. De resultaten zijn voorgelegd aan het Green Team; een multidisciplinair team dat binnen Janssen de Jong bouw de circulaire transitie begeleidt.

Herbruikbaarheid

Voordat we kijken naar een slooples uit het project is het belangrijk om te begrijpen wanneer slopers een bouwproduct herbruikbaar achten. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat dit het geval is als hergebruik onder de streep economischer is dan reguliere sloop. Dit kan vereenvoudigd worden weergegeven in het onderstaande sommetje. Op basis van deze logica wordt onderscheid gemaakt tussen vijf gradaties van herbruikbaarheid.

stoplichtmodel, herbruikbaarheid, restwaarde, verwachtingswaarde, sloop, stort

Scharnierkap

Een van de producten die minder herbruikbaar lijkt te zijn dan gedacht, is de Scharnierkap. Deze scoort 3 op de schaal van herbruikbaarheid. Daarnaast is het product, zoals de sloper het kent, ook niet ideaal om te recyclen. Bij Beijer en Zn. werden meerdere redenen genoemd waarom het product voor hen lastig is om te hergebruiken in de huidige markt. Vervolgens is er met het Janssen de Jong bouw gebrainstormd over oplossingen. Daar kwamen een hoop kansrijke suggesties uit naar voren!

scharnierkap, Janssen de jong bouw, Beijer, hergebruik, economisch

Neem gerust contact op als je vragen hebt over de slooples, wilt sparren over een vraagstuk, of meer wilt weten over de (andere) diensten van Sloopcheck. Ik ga graag het gesprek aan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *