Slooples #2: Hergebruikfactoren

Hierbij deel ik namens Sloopcheck de tweede publicatie over Slooplessen; inzichten van circulaire slopers over herbruikbaar bouwen. Eerder verscheen de publicatie al op de website van Cirkelstad. Hopelijk heb je wat aan de inzichten.

Drie belangrijke bevindingen

Sloopcheck heeft drie modellen ontwikkeld waar in latere Slooplessen veel naar gerefereerd zal worden. Deze modellen staan hieronder genoemd. Verschillende hergebruikfactoren beïnvloeden het proces dat een sloper moet doorlopen om een product te hergebruiken. Hoe dit proces verloopt is op zijn beurt bepalend voor de herbruikbaarheid van het product. In deze publicatie worden de hergebruikfactoren, het proces van slopers en de herbruikbaarheid toegelicht.

hergebruikfactoren, hergebruik, herbruikbaarheid, proces van slopers

Hergebruikfactoren

Uit gesprekken met slopers komen met name vijf factoren naar voren die de herbruikbaarheid van producten beïnvloeden. Deze vijf worden opgedeeld in twee groepen die hieronder zijn afgebeeld.

keuzes aan de voorkant, scenario aan de achterkant

Laten we als voorbeeld kijken naar de gevelbekleding van een gebouw uit de jaren 60. Keuzes voor de bouw hebben betrekking tot het werk van de architect en de aannemer uit de jaren 60 dat ertoe heeft geleid hoe de gevel eruitziet. Als het gebouw anno 2021 wordt gesloopt, heeft het Scenario bij de sloop betrekking tot de hedendaagse stakeholders van het sloopproject die bepalen wat er met de productstroom gebeurt. Ter illustratie is het voorbeeld hieronder afgebeeld.

scenario bij de sloop

Het proces van slopers

Ten tweede hebben de gesprekken met circulaire slopers geresulteerd in een weergave van het proces van slopers. Dit is hieronder afgebeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de stappen die een sloper kan doorlopen bij reguliere sloop (blauw) en de stappen bij terugwinning voor hergebruik (groen). Binnen deze twee opties zijn er variaties mogelijk afhankelijk van de situatie.

casestudies, slopersproces

Terug naar de gevelbekleding uit de jaren 60. De eerder besproken hergebruikfactoren leiden tot een stappenplan voor reguliere sloop zowel als voor hergebruik. Zie hieronder. Ieder stappenplan bestaat uit handelingen en keuzes. In het geval dat een sloper hergebruik probeert, doen zich ook bepaalde faalkansen voor. Op basis van de stappenplannen wordt de verwachtingswaarde berekend voor reguliere sloop en voor de poging tot hergebruik.

slopen, storten, gevelpanelen

Herbruikbaarheid

Door de verwachtingswaardes uit het proces van slopers te vergelijken wordt duidelijk dat het hergebruiken van de gevelbekleding uit de jaren 60 een stuk minder economisch is dan reguliere sloop. Zie hieronder. In het beschreven scenario (anno 2021) is hergebruik voor slopers daarom niet de moeite waard. We kunnen stellen dat het product in dit scenario niet heel herbruikbaar is.

verwachtingswaardes bij hergebruik

Tot slot kan deze aanpak worden gebruikt om de herbruikbaarheid in te schatten van producten die anno 2021 worden toegepast en later [as weer vrijkomen. Er wordt dan uitgegaan van hypothetische scenario’s bij sloop in de toekomst. Uit het onderstaande voorbeeld blijkt dat hergebruik van dezelfde gevelbekleding zelfs bij een zeer optimistisch toekomstscenario niet economisch is. Op basis daarvan krijgt het product 2 punten op Sloopcheck’s schaal voor herbruikbaarheid.

verwachtingswaardes bij herbruikbaarheid

Oproep aan lezers

Je bent aan het einde van deze Slooples. Hier kun je meer lezen over het onderzoek. Als je de herbruikbaarheid of restwaarde van een gebouw(deel) of product wilt laten onderzoeken kan je deze via dezelfde link aanmelden voor het doorlopende onderzoek. Als je andere mensen wilt uitnodigen om deze blog te ontvangen of als je je wilt afmelden, kan dat via deze link. Verder kun je altijd per mail of telefonisch contact opnemen voor vragen en suggesties.

Groeten,
Hermen van de Minkelis

06 37401547
hermen@sloopcheck.nl
www.sloopcheck.nl

sloopcheck logo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *