Slooples #4: Houten materialen

Uit de vorige post kwam naar voren dat constructies van hout geschikter zijn voor hergebruik dan veel andere bouwmethodes. In deze post wordt gekeken naar verschillende houten producten. Tevens is deze post te lezen op de website van Cirkelstad.

Onderzoek naar resthout

De focus op hout heeft te maken met een onderzoek naar resthout dat Sloopcheck nu doet voor de provincie Zuid-Holland. Hiervoor wordt onder anderen gekeken naar de mogelijkheid om diverse houten sloopproducten industrieel te verwerken tot CLT of ander nieuwe producten. Hierover meer in een volgende post! In deze post wordt beschouwd wat men in de bouw anders kan doen om de toekomstige herbruikbaarheid van de houten producten te vergroten.

2dehandsbouwmaterialen.nl

Voor het onderzoek zijn meerdere experts geïnterviewd. Een van de geïnterviewde personen is Nicky Westerburger van 2dehandsbouwmaterialen.nl. Ze heeft veel ervaring met hergebruik opgedaan bij Weba, de materialenhandel van haar vader. Nu is ze bezig met het opbouwen van 2dehandsbouwmaterialen.nl. Dit is de handelsonderneming voor tweedehands bouwproducten die vrijkomen uit de sloopprojecten van de Heezen bedrijven.

tweedehands, bouwprojecten, heezen, bouwproducten, sloopprojecten
Let op! De conclusies uit het onderstaande verhaal zijn naast het gesprek met Nicky gebaseerd op gesprekken met andere slopers en handelaren in tweedehands bouwmaterialen.

Herbruikbaarheid van hout

Er wordt stil gestaan bij vier producten: ribben uit hsb-wanden, houten deuren, balkhout en vooral houten raamkozijnen. Dit heeft te maken met het feit dat deze producten veel voorkomen en bestaan uit dikkere stukken massief hout – randvoorwaarden voor het onderzoek met Zuid-Holland. Eerst even een korte samenvatting uit de vorige posts:

hergebruik, moeite waard, sloopprojecten
Bouwproducten worden vaak niet hergebruikt omdat het minder economisch is dan reguliere sloop. Voor de houten producten zijn de stortkosten vergelijkbaar. Het verschil in herbruikbaarheid komt vooral door de tweedehands marktwaarde, slaagkans en de terugwinkosten t.o.v. de sloopkosten. Per product wordt beoordeeld of het vaak wordt weggegooid. De beperkende factor is dan rood. Vervolgens worden er ideeën gedeeld om het product voortaan herbruikbaarder toe te passen.
Ribben uit hsb-wanden. Hier is zeker vraag naar. Sommige slopers verzagen balkhout tot dit formaat omdat het goed verkoopt of gebruiken het zelf als afscheidingswand bij asbestsaneringen. Toch wordt het meeste weggegooid. Het verwijderen van gipsplaten, demontage en ontspijkeren kost namelijk veel extra werk! Het zou helpen als er iets wordt bedacht waardoor plaatmateriaal spijkervrij kan worden bevestigd. Zie de vorige post voor meer ideeën.
hergebruik, moeite waard, sloopprojecten, slaagkans, terugwinkosten

Massief houten deuren. Sommige slopers handelen fanatiek in bepaalde soorten deuren. Echter zijn er ook deuren waar geen vraag naar is en gooien veel slopers de meeste deuren sowieso weg omdat het vinden van kopers lastig is. Demontage is niet het probleem. Een groot probleem voor verkoop is dat nieuwe deuren hoger moeten zijn dan vroeger (2,30 i.p.v. 2,10) waardoor nieuwbouw afvalt als potentiële afzetmarkt. Dit soort wetswijzigingen moeten in het vervolg voorkomen worden.

hergebruik, moeite waard, sloopprojecten, slaagkans, terugwinkosten, massief houten deuren

Balkhout. Dit is een van de enige bouwproducten waarvan slopers unaniem aangeven dat ze het meestal terugwinnen voor hergebruik. Er is namelijk genoeg vraag naar tweedehands balkhout en in veel gevallen kan demontage met de grijper van een graafmachine gedaan worden waardoor demontage niet veel duurder is dan sloop. Hoewel een klein deel van het hout krom, rot of gescheurd is, is de grootste tip voor ontwerpers en bouwers: pas meer balkhout toe!

hergebruik, moeite waard, sloopprojecten, slaagkans, terugwinkosten, balkhout

Raamkozijnen

In deze blog wordt extra stilgestaan bij raamkozijnen omdat de ruimte voor verbetering wat betreft herbruikbaarheid bij dat product het grootst is: In tegenstelling tot balkhout worden houten kozijnen nog steeds vaak toegepast. Daarnaast wordt het heel vaak afgedankt terwijl de nieuwprijs juist erg hoog is. In de onderstaande afbeelding wordt de restwaardepotentie van kozijnen weergegeven.
Als voorbeeld is een 2500×1000 meranti raamkozijn genomen. Er zijn vier mogelijke verwerkingen weergegeven. Optie 2 is het meest gebruikelijk: het is een kleine moeite om puin en kozijnhout te scheiden om extra stortkosten van bouw- en sloopafval (1) te vermijden. Hergebruik (4) levert veel meer op maar de terugwinkosten zijn te hoog of is de slaagkans te klein in de meeste gevallen. Hieronder worden problemen bij het hergebruiken van een doorsnee kozijn toegelicht.
raamkozijn, moeilijk monteerbaar, demonteerbaar, makkelijk, hanteerbaar
Als een kozijn aan het stelkozijn zit vastgelijmd kan het alleen los door de ankers los te schroeven. Hiervoor moet eerst voorzichtig het buitenspouwblad verwijderd worden. Dit kost tijd en zorgt dus voor hoge terugwinkosten.
Een groot kozijn kost moeite om als één geheel te verplaatsen zonder dat het stuk gaat – zeker als het gaat om een kozijn op een hoge verdieping. De extra moeite en het inzetten van extra materieel zorgt voor hoge terugwinkosten.
breekbaar, voldoet niet meer, raamkozijn
Door vandalisme of tijdens de demontage raakt het glas snel beschadigd. Dit zorgt voor een lagere kans op verkoop. Het kozijn in stukken zagen om het kozijnhout te redden is overigens ook lastig als er scherven in zitten.
Oude kozijnen, en met name het glas, voldoen vaak niet aan nieuwe isolatie-eisen waardoor ze tot meer energiegebruik leiden en niet in nieuwbouw kunnen worden toegepast. Gebrek aan kopers zorgt voor een lage slaagkans.

Mogelijke innovaties. Op basis van de genoemde obstakels is bedacht welke innovaties nodig zijn voor meer hergebruik van raamkozijnen:

hergebruik, raamkozijnen, demonteerbaar, glas
  1. Als het glas niet meer aan de isolatie-eisen voldoet of stuk is, moet er een optie zijn om het te vervangen. Daarnaast is demontage zonder glas makkelijker en biedt het de mogelijk om het kozijn eventueel in stukken te zagen.
  2. Door een systeem te ontwikkelen waarbij het kozijn (van binnenuit) is los te maken, wordt demontage veel goedkoper en daardoor eerder de moeite waard.
  3. Door een ‘opdeelbaar’ kozijn te ontwikkelen ontstaat een snelle optie om kozijnhout te ontmantelen om vervolgens als grondstof voor een nieuw product te gebruiken. Daarnaast wordt het makkelijker te verplaatsen met een kleinere kans op schade.

Suggesties

Door de verwachtingswaardes uit het proces van slopers te vergelijken wordt duidelijk dat het hergebruiken van de gevelbekleding uit de jaren 60 een stuk minder economisch is dan reguliere sloop. Zie hieronder. In het beschreven scenario (anno 2021) is hergebruik voor slopers daarom niet de moeite waard. We kunnen stellen dat het product in dit scenario niet heel herbruikbaar is.

Doorlopend onderzoek

Deze blog is onderdeel van een onderzoek naar de herbruikbaarheid van bouwproducten. Dit onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds en wordt door Cirkelstad ondersteund. Het doel is om een handvatten voor herbruikbaar ontwerpen te ontwikkelen en deze kennis te verspreiden.

Groeten,
Hermen van de Minkelis

06 37401547
hermen@sloopcheck.nl
www.sloopcheck.nl

sloopcheck logo

1 reactie op “Slooples #4: Houten materialen”

  1. Pingback: Slooples #5: Overzicht – Sloopcheck

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *